ConferencistasDiogo Teixeira (Universidade Lusófona)Joaquín Dosil (Universidade Vigo)Maurizio Bertollo (Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti e Pescara)Rita de Oliveira (London South Bank University)

 

 
Rocio Bohorquez (Universidade de Sevilha)Sociedade Portuguesa Psicologia do Desporto Asociación de Psicología del Deporte de Andalucía  Asociacion Galega de Psixoloxia da Actividade Física e Deporte